معنی و ترجمه کلمه concavo-concave به فارسی concavo-concave یعنی چه

concavo-concave


دوسوگود،دوطرف گود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها