معنی و ترجمه کلمه concede به فارسی concede یعنی چه

concede


واگذار کردن ،دادن ،تصديق کردن
ورزش : قبول شکست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها