معنی و ترجمه کلمه concentrate به فارسی concentrate یعنی چه

concentrate


غليظ کردن ،متمرکز شدن اشباع کردن ،سير کردن ،متمرکز کردن ،تمرکز دادن ،تغليظ
علوم مهندسى : غنى کردن
علوم نظامى : تمرکز اتش تمرکز قوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها