معنی و ترجمه کلمه concentrated fire به فارسی concentrated fire یعنی چه

concentrated fire


تير تمرکزى ،اتش متمرکز
علوم نظامى : توده اتش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها