معنی و ترجمه کلمه concentrated load به فارسی concentrated load یعنی چه

concentrated load


عمران : بار متمرکز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها