معنی و ترجمه کلمه concentration camp به فارسی concentration camp یعنی چه

concentration camp


بازداشتگاه اسرا،بازداشتگاه زندانيان سياسى يا اسراى جنگى
قانون ـ فقه : بازداشتگاه
روانشناسى : اردوگاه کار اجبارى
علوم نظامى : منطقه تجمع اسرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها