معنی و ترجمه کلمه concentration cell corrosion به فارسی concentration cell corrosion یعنی چه

concentration cell corrosion


علوم هوايى : نوعى برخورد که در ان اختلاف پتانسيل الکترودها در اثر اختلاف غلظت يونها الکتروليت ميباشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها