معنی و ترجمه کلمه concentric contraction به فارسی concentric contraction یعنی چه

concentric contraction


انقباض درونگرا
ورزش : انقباض جمع شونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها