معنی و ترجمه کلمه concept به فارسی concept یعنی چه

concept


راه کار،تدبير،روش اجراى يک چيز،چکيده ،فکر،عقيده ،تصور کلى ،مفهوم
روانشناسى : مفهوم
علوم نظامى : خلاصه خط مشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها