معنی و ترجمه کلمه conceptual nervous system به فارسی conceptual nervous system یعنی چه

conceptual nervous system


روانشناسى : دستگاه عصبى فرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها