معنی و ترجمه کلمه concession به فارسی concession یعنی چه

concession


اعطاء،امتياز انحصارى
قانون ـ فقه : اعطاء
بازرگانى : واگذارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها