معنی و ترجمه کلمه conchiferous به فارسی conchiferous یعنی چه

conchiferous


دارى صدف ،توليد کندنه صدف ،صدف زا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها