معنی و ترجمه کلمه conchoidal به فارسی conchoidal یعنی چه

conchoidal


داراى پستى وبلندى هايى شبيه داخل صدف ،صدفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها