معنی و ترجمه کلمه conciliatory measures به فارسی conciliatory measures یعنی چه

conciliatory measures


بازرگانى : معيارهاى مصالحه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها