معنی و ترجمه کلمه concision به فارسی concision یعنی چه

concision


برش ،قطع ،تفرقه ،نفاق

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها