معنی و ترجمه کلمه conclusion of a treaty به فارسی conclusion of a treaty یعنی چه

conclusion of a treaty


عقد معاهده
قانون ـ فقه : انعقاد معاهده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها