معنی و ترجمه کلمه conclusive evidence به فارسی conclusive evidence یعنی چه

conclusive evidence


قانون ـ فقه : دليل قاطع ،مدرک قاطع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها