معنی و ترجمه کلمه conclusively به فارسی conclusively یعنی چه

conclusively


قطعا"


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها