معنی و ترجمه کلمه conclusiveness به فارسی conclusiveness یعنی چه

conclusiveness


قطعيت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها