معنی و ترجمه کلمه concrete finishing machine به فارسی concrete finishing machine یعنی چه

concrete finishing machine


علوم مهندسى : دستگاه عمليات تکميل بتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها