معنی و ترجمه کلمه concrete pitching به فارسی concrete pitching یعنی چه

concrete pitching


عمران : فرش بتنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها