معنی و ترجمه کلمه concrete thinking به فارسی concrete thinking یعنی چه

concrete thinking


روانشناسى : تفکر عينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها