معنی و ترجمه کلمه concupiscible به فارسی concupiscible یعنی چه

concupiscible


تحريک شده بوسيله اميال شهوانى ،هوس انگيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها