معنی و ترجمه کلمه concur به فارسی concur یعنی چه

concur


موافقت کردن ،هم راى بودن ،دمساز شدن
قانون ـ فقه : موافقت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها