معنی و ترجمه کلمه concurrence به فارسی concurrence یعنی چه

concurrence


تلاقى دو نيرو در يک خط عمليات نقطه تلاقى ،موافقت ،توافق ،دمسازى ،رضايت ،تصادف
قانون ـ فقه : موافقت
علوم نظامى : همزمان بودن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها