معنی و ترجمه کلمه concurrent variation به فارسی concurrent variation یعنی چه

concurrent variation


روانشناسى : تغيير همزمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها