معنی و ترجمه کلمه condensation reaction به فارسی condensation reaction یعنی چه

condensation reaction


شيمى : واکنش تراکمى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها