معنی و ترجمه کلمه condense به فارسی condense یعنی چه

condense


ذخيره کردن ،منقبض کردن يا شدن غليظ کردن ،هم چگال کردن ،همچگال ،متراکم کردن ،تغليظ کردن ،منقبض کردن ،مختصرومفيدکردن ،خلاصه کردن ،چگاليدن
علوم مهندسى : خلاصه کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها