معنی و ترجمه کلمه condescend به فارسی condescend یعنی چه

condescend


تمکين کردن ،فروتنى کردن ،خود را پست کردن ،تواضع کردن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها