معنی و ترجمه کلمه condition code به فارسی condition code یعنی چه

condition code


رمز وضعيت ،کد وضعيت امادگى اقلام
کامپيوتر : کد شرط
علوم نظامى : کد وضعيت اماد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها