معنی و ترجمه کلمه condition of subsequent events به فارسی condition of subsequent events یعنی چه

condition of subsequent events


قانون ـ فقه : شرط نتيجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها