معنی و ترجمه کلمه conduct به فارسی conduct یعنی چه

conduct


سيره ،جريان ،انتقال دادن انجام دادن ،رفتار کردن رهبرى کردن ،کردار،اجرا کردن ،رفتار،سلوک ،هدايت کردن ،بردن ،اداره کردن
علوم مهندسى : هدايت کردن
قانون ـ فقه : معاطات ،کشيده شدن
روانشناسى : هدايت کردن
علوم نظامى : رفتار اخلاقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها