معنی و ترجمه کلمه conducting staff به فارسی conducting staff یعنی چه

conducting staff


ستاد هدايت کننده
علوم نظامى : ستاد هادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها