معنی و ترجمه کلمه conduction aphasia به فارسی conduction aphasia یعنی چه

conduction aphasia


روانشناسى : زبان پريشى رسانشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها