معنی و ترجمه کلمه conduit rodding به فارسی conduit rodding یعنی چه

conduit rodding


الکترونيک : فنرگذرانى از لوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها