معنی و ترجمه کلمه cone of fire به فارسی cone of fire یعنی چه

cone of fire


مخروط اتش
علوم نظامى : مخروط پراکندگى تيرها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها