معنی و ترجمه کلمه cone penetrometer به فارسی cone penetrometer یعنی چه

cone penetrometer


مقاومت سنج خاک
علوم نظامى : وسيله تعيين مقاومت خاک براى عبور و مرور خودروها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها