معنی و ترجمه کلمه cone به فارسی cone یعنی چه

cone


شيپور،ميوه کاج ،هرچيز مخروطى ياکله قندى ،مخروطى شکل کردن ،قيف(براى بستنى قيفى)
علوم مهندسى : مخروطى
الکترونيک : مخروط
معمارى : مخروط
روانشناسى : مخروط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها