معنی و ترجمه کلمه coneatenation به فارسی coneatenation یعنی چه

coneatenation


بهم پيوستگى ،تسلسل ،سلسله ،رشته


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها