معنی و ترجمه کلمه confer به فارسی confer یعنی چه

confer


همرايزنى کردن ،اعطاء کردن ،مشورت کردن ،مراجعه کردن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها