معنی و ترجمه کلمه conferree به فارسی conferree یعنی چه

conferree


)conferee(مشاوره کننده ،همرايزن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها