معنی و ترجمه کلمه confidante به فارسی confidante یعنی چه

confidante


زن رازدار،زن محرم اسرار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها