معنی و ترجمه کلمه confidence به فارسی confidence یعنی چه

confidence


اطمينان ،اعتقاد،اعتماد،رازگويى ،صميميت
روانشناسى : اطمينان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها