معنی و ترجمه کلمه confident test به فارسی confident test یعنی چه

confident test


ازمايش قابليت اطمينان
علوم نظامى : ازمايش اطمينان از عمل يکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها