معنی و ترجمه کلمه configuration به فارسی configuration یعنی چه

configuration


ارايش فضايى ،ترکيب ،شکلبندى ،پيکربندى ،هيئت ،ترتيب ،شکل ،قواره ،وضعيت يا موقعيت
علوم مهندسى : قواره
کامپيوتر : پيکربندى
معمارى : هيئت پذيرى
شيمى : پيکربندى
روانشناسى : شکل بندى
زيست شناسى : پيکرمان
ورزش : پيکربندى
علوم هوايى : ترتيب فضايى کلى اجزاء اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها