معنی و ترجمه کلمه confined به فارسی confined یعنی چه

confined


بسترى ،محدود شده

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها