معنی و ترجمه کلمه confirming bank به فارسی confirming bank یعنی چه

confirming bank


بازرگانى : بانک تائيد کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها