معنی و ترجمه کلمه conge به فارسی conge یعنی چه

conge


اجازه عبور،تعظيم ،کرنش

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها