معنی و ترجمه کلمه congenital به فارسی congenital یعنی چه

congenital


مادر زادى ،ارثى ،موروثى ،ذاتى ،خلقتى
روانشناسى : مادرزادى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها