معنی و ترجمه کلمه congenital به فارسی congenital یعنی چه

congenital


مادر زادى ،ارثى ،موروثى ،ذاتى ،خلقتى
روانشناسى : مادرزادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها