معنی و ترجمه کلمه congruity به فارسی congruity یعنی چه

congruity


موافقت ،سنخيت ،تجانس ،هم نهشت بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها